مراکز رای دهی : بسته شود یا باز باشد

Printer-friendly versionSend to friend
Author: 
Colin Cookman

 

تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد اینکه تقریبآ ۱۰۰۰مراکز رای دهی را از لست ابتدایی حذف نماید ، توجه خاص را به خود جلب نموده. دیموکرسی انترنیشنل تجزیه و تحلیل خویش را در مورد این پیشرفت با مقایسه ولایت به ولایت نسبت به مراکز رای دهی انتخابات سال 2009 که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که باز میباشد ، ادامه میدهد.

در یک اعلامیه مورخ ۱۸ اګست سال ۲۰۱۰ و بتعقیب ان در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۲۶ اګست سال ۲۰۱۰ ، کمیسیون مسقتل انتخابات افغانستان معلومات را در مورد مراکز رای دهی که آنها پلان دارند در هر ولایت افغانستان برای انتخابات ولسی جرګه به روز ۲۷ سنبله سال ۱۳۸۹باز نمایند ، به نشر رساند. بعد از یک مرور که توسط نیروهای امنیتی افغان و بین المللی انجام شد ، لست نهایی مراکز رای دهی به ۵،۸۹۷ مرکز که کمتر از ۶،۸۳۵ مرکز که در لست ابتدایی کمیسیون مستقل اتنتخابات افغانستان ظاهر شده بود ، کاهش یافت.  دیموکرسی انترنیشنل قبلآ این تصمیم را در اینجا مرور نموده بود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا هنوز لست کامل ابتدایی مراکز را که در انتخابات روز ۲۷ سنبله باز میشود به نشر نرسانده ، بنابراین ، اکنون امکان ندارد تا اینکه کدام مراکز در جریان پروسه مرور امنیتی بسته شده بود ، شناسایی نمود. کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت که هنګامیکه بعضی از محلات رای دهی در داخل مراکز انفرادی بدلیل ګزارشات جابجایی نفوس بعد از سال ۲۰۰۹ ، دوباره تعین و یاهم  برداشته و انتقال یافته ولی اینبار بسته شدن مراکز رای دهی بدلیل موضوعات امنیتی صورت ګرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات نماین ساخت که آنها محلات رای دهی را در نزدیکی مراکز که در ساحت امن موقعیت دارد ، افزایش خواهد داد تا بتواند مراکز بسته شده را با باز نمودن محلات رای دهی بیشتر ، جبران نماید.

 در انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار داشت که آنها بتعداد ۶،۲۹۳ مراکز رای دهی را باز نموده بودند ولی تا هنوز اشکار نشده که چی تعداد این مراکز در حقیقت در روز انتخابات بروی رای دهندګان باز بوده و نتایج ۸۵۰ مراکز دیګر از اثر مرور کمیسیون سمع شکایت انتخابات افغانستان در مورد تقلب ، باطل شمارده شده. نبود امنیت برای تسهیل نمودن رای دهی و نظارت در بیشتر موارد بعنوان سهمګیرنده به نتایج متقلب از این مراکز ، شناسایی شد. 

 

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.