در مورد ویب سایت AFGHAN2010.COM

Printer-friendly versionSend to friend

 

در مورد دیموکرسی انترنیشنل

 

نهاد دیموکرسی انترنیشنل یا (DI) در برنامه های دیموکرسی و حکومتداری در سرتاسر جهان برای اداره انکشاف بين المللي ايالات متحده امريکا(USAID) و دیګر سازمانهای انکشافی ، کار مینماید. دفتر دیموکرسی انترنیشنل در سال ۲۰۰۳ توسط ماهرین برجسته در عرصه ترویج و توسعه دیموکرسی بین المللی ، تاسیس شده. دفتر دیموکرسی انترنیشنل در عرصه پروسه های انتخابات و نظارت انتخابات ، تشکیل احزاب سیاسی ، توسعه و ګسترش حکومت داری محلی ، تقویت و تحکیم قوه مقننه ، ګسترش جامعه مدنی ، ارتباطات ستراتیژیکی و برنامه ریزی حاکمیت قانون ، کار مینماید. 

 

در ده سال اخیر ، دفتر دیموکرسی انترنیشنل در بیشتر از ۴۰ کشور و در تمام مناطق جهان کار نموده. از سال ۱۹۸۵ بدینسو ، امرین دیموکرسی انترنیشنل در بیشتر از ۷۰ کشور جهان  با نهاد هاي  تظيم انتخابات ، ارګانهای جامعه مدنی و بازبینی انتخابات ، احزاب سیاسی ، قوه مقننه ، نهادهای دولتی و دیګران ، کار و مشوره نموده است. 

 

 

 

در مورد ماموریت نظارت انتخابات افغانستان ۲۰۱۰

دفتر دیموکرسی انترنیشنل برای نخستین بار کارمندان مرکزی ، ناظرین طویل المدت و قصیر المدت خویش را در سال ۲۰۰۹ منحیث ناظرین بین المللی انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری اعزام نمود. در مجموع ، دیموکرسی انترنیشنل ۶۰ ناظر بین المللی را برای انتخابات که بتاریخ ۲۰ آګست سال ۲۰۰۹ دایر شد ، اعزام نموده بود. دیموکرسی انترنیشنل در نظر داشت تا نظارت بین المللی را نیز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که صورت نګرفت ، انجام دهد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان (IEC) از دیموکرسی انترنیشنل تقاضا نموده تا از انتخابات که بتاریخ ۱۸ سیپتمبر سال ۲۰۱۰ که برابر است به ۲۷ سنبله سال ۱۳۸۹ برای انتخاب اعضای جدید ولسی جرګه صورت میګیرد ، نظارت نماید. هدف این ماموریت مداوم ارزیابی اینکه به چه اندازه اجراات انتخابات و زمینه وسیع قانونی و سیاسی تطبیق شده قابل قبول نرم های بین المللی نهادهای انتخاباتی ، حقوق بشر و نمایندګی های دموکرات ، میباشد. اعتبار و تمامیت این انتخابات برای تحکیم دیموکرسی در افغانستان و برای بخش حیاتی مردم افغانستان  بمنظور تلاش و کوشش پایدار برای صلح ، بسیار مهم میباشد.

اقای ګلین کاونمنحیث رییس عمومی دیموکرسی انترنیشنل و اقای الیساندرو پرزیالی منحیث رییس ماموریت نظارت دیموکرسی انترنیشنل در انتخابات افغانستان سال ۲۰۱۰ ایفای وظیفه مینماید. ماموریت مذکور نیز شامل ۱۶ عضوء تیم مرکزی ، ۱۸ ناظر طویل المدت و ۵۰ ناظر قصیر المدت ، میباشد.

 

تماس

برای معلومات عمومی

[email protected]
+93 (0) 798 574 806 (Afghanistan)
+1 301 961 1660 (USA)

 

برای معلومات مطبوعاتی

اقای جیرمی واګستاف

رییس مطبوعات

Tel: +93 796923474
[email protected]

Skype: jwagstaff Contact