نتایج انتخابات ولسی جرګه سال ۲۰۰۵

Printer-friendly versionSend to friend

نتایج انتخابات ولسی جرګه سال ۲۰۰۵

 

لست کامل کاندیدان و نتایج انتخابات ولسی جرګه افغانستان سال ۲۰۰۵ را میتوان بر اساس ولایت با کلیک نمودن این لنک (attached below) دریافت نماید. انتخابات پارلمانی افغانستان بر اساس و تحت سیستم رای منفردغیر قابل انتقال که باعث اختلافات وسیع در سطح حمایت عمومی برای کاندیدان برنده میګردد ، دایر میشود. تعداد از رای دهندګان همفکر ممکن بسود یکتعداد از کاندیدان مشهور که باعث کسب اراء کمی نسبت به مجموع  رای کلی توسط دیګر کاندیدان که به پارلمان افغانستان  داخل شدند ، یکجا شوند. در بسیاری از قضایا ، اکثریت رای دهندګان در یک ولایت حمایت شان را بسوی یک تعداد بیشتر کاندیدن که در مجموع نمیتوانند به پارلمان راه یابند ، اعلام میدارد. این اجراات در یک نقشه و چارت که ذیلآ میباشد ، شرح و نشان داده شده. برای تحلیل بیشتر در مورد تاثیر سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال بالای لنک ذیل کلیک نماید.

 

تاثیرات سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال

 

 

تسهیم رای ګیری کاندیدان بر اساس ولایت در انتخابات ولسی جرګه سال ۲۰۰۵ 

 

 

Graphic Credit: InteractiveThings

 

 

Correction 09/13: A data entry error resulted in the inadvertent ommission of 17 winning candidates from the graphic below. The full list of winners is available in the attached spreadsheet file.

 

Graphing the 2005 Wolesi Jirga winners by vote share. (Click to enlarge.)