معلومات انتخابات

September 30, 2010

بعد از بررسی که توسط نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در افغانستان انجام یافت ، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بتاریخ ۱۸ اګست سال ۲۰۱۰ یک لست نهایی ۵،۸۹۷ مراکز رای دهی را اعلام نمود. این لست نسبت به ۶،۸۳۵ مراکز که در لست ابتدایی سال ۲۰۱۰ رشد یافته بود و اینکه به اطلاع عموم رسانیده نشده است ، کمتر میباشد.

September 30, 2010

نتایج انتخابات ولسی جرګه سال ۲۰۰۵

 

Syndicate content